Производи Видео

 • Шприцеви за еднократна употреба за анестезија NR Fit Lock адаптер

 • Килибарни орални шприцеви за еднократна употреба со капа

 • Ентерални/орални шприцеви за еднократна употреба

 • KDL Орални шприцеви за еднократна употреба со капа

 • KDL стерилни шприцеви за еднократна употреба Luer Lock Luer Slip

 • Безбедносни инсулински шприцеви U100

 • Безбедносни инсулински шприцеви U40

 • Безбедносни шприцеви за еднократна употреба

 • Козметички игли со тап врв

 • Микро нано игли

 • Козметички шприцеви

 • Ветеринарни шприцеви